Cursussen en symposia voor juridische professionals

In een samenwerking tussen Film by the Sea, de Roosevelt Academy, Emergis, Zeeuwse Meesters, VAAZ, SSR en de Nederlandse Orde van Advocaten is er rond het programma Film en Recht een uitgebreid programma aan met kwalitatief hoogstaande cursussen en symposia voor professionals zoals juristen en bestuurders opgesteld. Door de NovA en SSR erkende studiepunten zijn hiervoor aangevraagd.

De cursussen vinden deels plaats in de Roosevelt Academy en de historische Burgerzaal in Middelburg en deels in Vlissingen. Alle filmvertoningen zijn in CineCity Vlissingen.

Er is een digitale brochure met alle praktische informatie over de cursussen (aanvangstijden, tarieven, Po-punten, etc.). Ook kunt u informatie opvragen via filmenrecht@roac.nl.
 

English for Lawyers (maandag 17 t/m woensdag 19 september)

Driedaagse cursus met zeer ervaren docenten (native speakers) waarbij gespreks- en presentatievaardigheden en het verhogen van de kwaliteit van uw mondelinge en schriftelijke gebruik van het Engels centraal staan. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag hoe juridische termen en begrippen het meest adequaat kunnen worden vertaald.

3 Po-punten aangevraagd

Europees recht in Nederland: stand van zaken (maandag 17 september)

Wat zijn de meest actuele ontwikkelingen in het Europese Recht en waar moeten Nederlandse juristen met name op letten? Dit thema staat centraal tijdens de cursusmiddag op maandag 17 september. Vier deskundige sprekers praten u snel en effectief bij.

4 Po-punten aangevraagd

Symposium Professionaliteit en integriteit over juridische beroepsethiek (dinsdag 18 september)

Juristennetwerk Zeeuwse Meesters organiseert in samenwerking met de balies Middelburg en Breda van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Rechtbank ’s-Hertogenbosch een symposium over praktische ontwikkelingen rond de juridische beroepsethiek dat zowel voor rechters, advocaten als andere juridische professionals van belang is. De rechterlijke macht ligt onder het maatschappelijk vergrootglas en velen maken zich zorgen over het afnemende vertrouwen. Ten aanzien van de advocatuur bestaat het plan om een vorm van overheidstoezicht in te voeren, maar kan de balie niet beter zelf orde op zaken stellen?

4 Po-punten aangevraagd

Recht en geestelijke gezondheidszorg (woensdag 19 september)

In samenwerking met de Roosevelt Academy organiseert Emergis, centrum voor geestelijke gezondheidszorg, een praktijkgerichte cursus. Deze cursus gaat over actuele ontwikkelingen op juridisch terrein die rechtstreeks hun weerslag hebben op het werk in de psychiatrie. Tijdens het programma, waarin lezingen, film en workshops elkaar afwisselen, wordt onder meer aandacht besteed aan de problematiek rondom het medisch beroepsgeheim en aan nieuwe wetgeving bij gedwongen opname en verblijf in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Kennis maken met elkaar, praktijkvoorbeelden uitwisselen en komen tot een nadere afstemming tussen justitie en psychiatrie staan deze dag centraal.

Actualiteiten Aansprakelijkheidsrecht (donderdag 20 september)

Een, in theorie, maar vooral in praktijk, belangrijk juridisch domein is dat van het aansprakelijkheidsrecht. Drie gezaghebbende juristen van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht bespreken de meest significante tendensen in het privaatrechtelijke aansprakelijkheidsrecht, met speciale aandacht voor de bewijsproblematiek. Deze cursus wordt in samenwerking met het PAO-instituut van de UU door de Roosevelt Academy georganiseerd.

4 Po-punten aangevraagd

Aanpak van arbeidsverzuim: wie betaalt bepaalt? (vrijdag 21 september)

Sinds de introductie van de Wet verbetering poortwachter is de verantwoordelijkheid van de werkgever voor het arbeidverzuim in zijn bedrijf fors toegenomen en niet alleen in financiële zin. Vanaf 1 juli 2005 heeft de werkgever een keus hoe hij zijn arbodienstverlening wil inrichten; met vrijgevestigde professionals (maatwerkregeling) of met een arbodienst (vangnetregeling). Begrippen als demedicalseren en eigen regie worden veel gebruikt in de verzuimaanpak, maar leiden ook tot verwarring over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken partijen. De huidige praktijk van verzuimbeheersing botst daarom geregeld met wettelijke en professionele normen. Ook in de rechtspraak is deze verwarring zichtbaar.

4 Po-punten aangevraagd

Mr. - Film en Recht - Film by the Sea 2012SNS REAAL fonds - Film en Recht - Film by the Sea 2012

Roosevelt Academy - Film en Recht - Film by the Sea 2012De Zeeuwse Meesters - Film en Recht - Film by the Sea 2012Emergis - Film en Recht - Film by the Sea 2012

Nieuws

Programma komt 2 september op nieuwe website

Wegens technische problemen kon het programma vandaag niet live gaan, al was dat wel gepland. Je kunt al wel kaartjes kopen v

Door storing geen ticketverkoop

Wegens een grote storing bij de bank is het helaas nog niet mogelijk om tickets voor Film by the Sea 2015 te kopen.

Monic Hendrickx wint Grand Acting Award

Penoza-actrice Monic Hendrickx (48) zal dit jaar tijdens Film by the Sea de Grand Acting Award ontvangen voor haar bijzondere

Nieuwsbrief