Educatie

Films en boeken ondersteunen mensen al op jonge leeftijd om de wereld te ontdekken en te begrijpen. Film by the Sea wil met haar educatieprogramma kennis en vaardigheden bijbrengen om kritisch naar (media) beelden te kijken en deze ook te kunnen duiden. Jongeren in zowel het basis- als in het voortgezet- en hoger onderwijs vormen hierbij een belangrijke doelgroep. Film kan worden ingezet en aansluiting vinden bij diverse vakken. Er wordt gebruik gemaakt van lesmateriaal en er worden workshops gegeven aan docenten.

Movies that Matter wil ogen openen voor mensenrechten door middel van film. Bij jonge mensen is dit niet alleen van groot belang, het is ook een uitstekende manier om het bewustzijn over vrijheid en de rechtstaat in de maatschappij te vergroten. Naast het jaarlijkse Movies that Matter Festival, brengen ze filmvertoningen met verdiepingsprogramma’s ook naar CineCity. Het busvervoer van school naar CineCity, enkel voor het voortgezet onderwijs, kan gratis worden aangeboden dankzij een samenwerking met HZCult en de Provincie. Bekijk hier het aanbod. 

Voor het basisonderwijs zijn de vertoningsplaatsen Vlissingen (CineCity), Terneuzen (CineCity), Oostburg (Ledeltheater), Middelburg (Cinema Middelburg), Goes (Podium ’t Beest), Zierikzee (fiZi) en Bergen op Zoom (C-Cinema).
Voor de Oosterschelde regio werken we samen met Centrum Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio voor een aanbod in Podium 't Beest, fiZi en C-Cinema.
Op Walcheren werken we samen met Kunst Educatie Walcheren (KEW) voor een aanbod in Cinema Middelburg en in CineCity Vlissingen, de thuisbasis van Film by the Sea.
Het volledige educatieprogramma is online te zien via www.kewalcheren.nl en www.centrumkce.nl.

Voor het vervoer naar de bioscoop is gratis busvervoer mogelijk voor alle Zeeuwse scholen voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het vmbo. Provincie Zeeland en Cultuurkwadraat willen met De Cultuurbus scholen stimuleren ‘de bus te pakken’ op weg naar cultureel aanbod, dat past bij hun eigen vraag, beleid en ontwikkeling. Klik hier voor meer informatie over De Cultuurbus en voor reservering.

Het educatieprogramma voor het voortgezet onderwijs komt tot stand in samenwerking met Movies that Matter en HZ Cult en met een financiële bijdrage van de Provincie Zeeland in het kader van Four Freedoms door het jaar heen.