Educatie

Films en boeken ondersteunen mensen al op jonge leeftijd om de wereld te ontdekken en te begrijpen. Film by the Sea wil met haar educatieprogramma kennis en vaardigheden bijbrengen om kritisch naar (media) beelden te kijken en deze ook te kunnen duiden. Jongeren in zowel het basis- als in het voortgezet- en hoger onderwijs vormen hierbij een belangrijke doelgroep. Film kan worden ingezet en aansluiting vinden bij diverse vakken. Er wordt gebruik gemaakt van lesmateriaal en er worden workshops gegeven aan docenten.

Movies that Matter wil ogen openen voor mensenrechten door middel van film. Bij jonge mensen is dit niet alleen van groot belang, het is ook een uitstekende manier om het bewustzijn over vrijheid en de rechtstaat in de maatschappij te vergroten. Naast het jaarlijkse Movies that Matter Festival, brengen ze filmvertoningen met verdiepingsprogramma’s ook naar CineCity. Het busvervoer van school naar CineCity, enkel voor het voortgezet onderwijs, kan gratis worden aangeboden dankzij een samenwerking met HZCult en de Provincie. Bekijk hier het aanbod. 

Voor het basisonderwijs werken we nauw samen met Cinekid, het landelijke festival voor film, televisie en media voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Het aantal vertoningsplaatsen is uitgebreid met Goes (Podium ’t Beest) en Zierikzee (fiZi). Op Walcheren werken we samen met Kunst Educatie Walcheren (KEW) voor een aanbod in Cinema Middelburg en in CineCity Vlissingen, de thuisbasis van Film by the Sea.