GLM by the Sea

Educatie

Films en boeken ondersteunen mensen al op jonge leeftijd om de wereld te ontdekken en te begrijpen. Film by the Sea wil met haar educatieprogramma kennis en vaardigheden bijbrengen om kritisch naar (media) beelden te kijken en deze ook te kunnen duiden. Jongeren in zowel het basis- als in het voortgezet- en hoger onderwijs vormen hierbij een belangrijke doelgroep. Film kan worden ingezet en aansluiting vinden bij diverse vakken. Er wordt gebruik gemaakt van lesmateriaal en er worden workshops gegeven aan docenten. Het busvervoer van school naar CineCity, enkel voor het voortgezet onderwijs, kan gratis worden aangeboden worden dankzij een samenwerking met HZCult en de Provincie.

Aanbod voortgezet onderwijs: boekverfilmingen
Drie recente Nederlandse boekverfilmingen worden aangeboden, inclusief lesmateriaal.

Movies that Matter
Onder andere uit het aanbod van Movies That Matter is een selectie gemaakt van films wiens boodschap overeenkomt met de waarden van de Roosevelt Four Freedom Awards. Deze awards worden om het jaar in Middelburg en New York uitgereikt aan mannen, vrouwen en organisaties die op inspirerende wijze invulling geven aan de Vier Vrijheden van Franklin D. Roosevelt: Vrijheid van meningsuiting, Vrijheid van godsdienst, Vrijwaring van gebrek en Vrijwaring van vrees. 

Youth jury en International Student Jury
Geïnspireerd door het Giffoni filmfestival In Italië, waarbij verschillende leeftijdsgroepen films beoordelen, zijn we in 2011 gestart met een Youth Jury. In 2015 hebben we daar de International Student Jury aan toegevoegd.

-Youth Jury
De 25 leden van de Youth Jury zijn jongeren in de leeftijd van 15 tot 23 jaar, afkomstig uit heel Nederland en Vlaanderen. De Youth Jury is actief van vrijdag (de galaopening) tot vrijdag. Zij beoordelen tien films. De deelnemers ondernemen allerlei activiteiten zoals het maken van videoclips, zij krijgen lessen in filmtheorie en in debatteren en zij hebben ontmoetingen met regisseurs, schrijvers en met de leden van de vakjury.

-International Student Jury
De International Student Jury bestaat uit 10 studenten, afkomstig uit diverse landen, die studeren aan de Hogeschool Zeeland (University of Applied Sciences) of aan University College Roosevelt. In tegenstelling tot de Youth Jury verblijven zij niet intern.
De deelnemers aan de International Student Jury bekijken acht films uit het programma onderdeel ‘Horizon’, waarin jonge regisseurs (eerste of tweede lange film) uit minder bekende filmlanden hun films presenteren. De films die zij beoordelen zijn (nog) niet aangekocht voor distributie in ons land.
Zowel de jongeren- als de studentenjury maken de winnende films bekend op donderdag 14 september tijdens een feestelijke bijeenkomst.

Aanbod voor het Basisonderwijs
Voor het basisonderwijs wordt een programma gemaakt met enkele kinder- en jeugdfilms voor diverse leeftijdsgroepen (4 tot 6 jaar, 6 tot 10 jaar en bovenbouw).

De scholen op Walcheren kunnen zich inschrijven via Kunst Educatie Walcheren via de volgende link. Alle andere scholen kunnen zich inschrijven door een e-mail te sturen naar claudia@filmbythesea.nl.