Educatie

Films en boeken ondersteunen mensen al op jonge leeftijd om de wereld te ontdekken en te begrijpen. Film by the Sea wil met haar educatieprogramma kennis en vaardigheden bijbrengen om kritisch naar (media) beelden te kijken en deze ook te kunnen duiden. Jongeren in zowel het basis- als in het voortgezet- en hoger onderwijs vormen hierbij een belangrijke doelgroep. Film kan worden ingezet en aansluiting vinden bij diverse vakken. Er wordt gebruik gemaakt van lesmateriaal en er worden workshops gegeven aan docenten. Een aantal films hebben we geselecteerd i.s.m. Movies that Matter. Deze films zijn in de brochure aangegeven met het logo van Movies That Matter. Het busvervoer van school naar CineCity, enkel voor het voortgezet onderwijs, kan gratis worden aangeboden dankzij een samenwerking met HZCult en de Provincie.

Aanbod voortgezet onderwijs:
Het aanbod voor 2019 is nog niet bekend. Houdt deze pagina in de gaten. Zodra het aanbod bekend is, zal deze pagina worden geupdatet.

Aanbod voor het Basisonderwijs
Voor het basisonderwijs werken we nauw samen met Cinekid, het landelijke festival voor film, televisie en media voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Het aantal vertoningsplaatsen is uitgebreid met Goes (Podium ’t Beest) en Zierikzee (fiZi). We werken samen met Centrum Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio. Op Walcheren werken we samen met Kunst Educatie Walcheren (KEW) voor een aanbod in Cinema Middelburg en in CineCity Vlissingen, de thuisbasis van Film by the Sea. 

Het aanbod voor 2019 is nog niet bekend. Houdt deze pagina in de gaten. Zodra het aanbod bekend is, zal deze pagina worden geupdatet. De films zijn overzichtelijk ingedeeld naar leeftijdsgroepen. Per leeftijdsgroep kunt u een keuze maken uit drie verschillende films.