GLM by the Sea

Aantal inschrijvingen educatieprogramma verdubbeld!

Educatieprogramma Film by the Sea


Dit jaar is het aantal inschrijven voor het educatieprogramma sterk gestegen in vergelijking met vorig jaar. Daar zijn we hartstikke blij mee EN trots op!
Voor het basis onderwijs is het aantal zelfs verdubbeld! Ook het aantal inschrijvingen uit het voortgezet onderwijs stevenen naar een nieuw record.

 

 

Films en boeken ondersteunen mensen al op jonge leeftijd om de wereld te ontdekken en te begrijpen. Film by the Sea wil met haar educatieprogramma kennis en vaardigheden bijbrengen om kritisch naar (media) beelden te kijken en deze ook te kunnen duiden. Jongeren in zowel het basis- als in het voortgezet- en hoger onderwijs vormen hierbij een belangrijke doelgroep. Film kan worden ingezet en aansluiting vinden bij diverse vakken. Er wordt gebruik gemaakt van lesmateriaal en er worden workshops gegeven aan docenten. Het busvervoer van school naar CineCity, enkel voor het voortgezet onderwijs, kan gratis worden aangeboden worden dankzij een samenwerking met HZCult en de Provincie.