Het educatieprogramma van Film by the Sea breidt zich uit over de hele provincie

Het betreft hier het educatieprogramma  voor scholen van het basisonderwijs in Zeeland in de week van 10 tot en met 14 september. Verleden jaar hebben we bij wijze van proef een aanbod in de Zeeuwse hoofdstad gerealiseerd, in samenwerking met Cinema Middelburg. Dat is bijzonder goed ontvangen door zowel scholieren als de leerkrachten. De belangstelling was zó groot dat Cinema Middelburg heeft moeten besluiten om ook na de festivalperiode enkele dagen door te gaan met vertoningen.
Het aantal vertoningsplaatsen breiden we dit jaar uit met Goes (Podium ’t Beest) en met Zierikzee (fiZi). We werken daarbij samen met Centrum Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio voor Goes en Zierikzee en met Kunst Educatie Walcheren (KEW) voor het aanbod in Cinema Middelburg en in CineCity Vlissingen, de thuisbasis van Film by the Sea.
We hebben ook verzoeken ontvangen uit Zeeuws Vlaanderen om hierbij aan te kunnen sluiten. We kijken nu samen met CultuurEducatie Zeeuws-Vlaanderen of we dit jaar al een programma kunnen aanbieden in het Ledeltheater in Oostburg en in CineCity in Terneuzen. 
Voor het programma aanbod gaan we een bijzondere samenwerking aan met Cinekid, het landelijke festival voor film, televisie en media voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Hierdoor kunnen we een mooi en breed programma aanbieden met verschillende films voor de diverse leeftijdsgroepen van het basisonderwijs.