Leo Hannewijk Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Zijne Majesteit de Koning heeft de heer Leo Hannewijk benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De commissaris van de Koning in Zeeland, de heer J.M.M. Polman, heeft de versierselen tijdens de Amuse uitgereikt.