Een van de belangrijke kerntaken van Film by the Sea is het bijdragen aan beeldgeletterdheid en mediawijsheid. Wij doen dit door tijdens het festival een gevarieerd educatieprogramma aan te bieden aan scholieren en jongeren. Dit programma bestaat uit:

  • Filmaanbod met lespakketten voor het primair onderwijs
  • Filmaanbod met randprogrammering voor het voortgezet- en middelbaar (beroeps)onderwijs
  • Jongerenjury
  • International Student Jury
  • Workshop scenario schrijven

Primair onderwijs

Op doordeweekse festivaldagen programmeert Film by the Sea in samenwerking met Kunst Educatie Walcheren, KCE Oosterschelderegio en met de filmtheaters en scholen in heel Zeeland onder schooltijd films voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Rondom deze films worden lesbrieven en een educatieprogramma ontwikkeld, zodat de films voorafgaand en na de voorstellingen met de kinderen besproken kunnen worden. Omdat het voor leerlingen van scholen voor het primair onderwijs in Zeeland soms lastig is om naar Vlissingen te reizen, worden er ook educatievoorstellingen georganiseerd door Film by the Sea bij de filmtheaters bij hen in de buurt. Dit is het aanbod van 2024.

Scholen op Walcheren kunnen zich inschrijven via KEW.
Scholen in de Oosterschelderegio kunnen zich inschrijven via
KCE Oosterschelderegio.
Scholen in Zeeuws-Vlaanderen kunnen zich inschrijven door een mail te sturen naar claudia@filmbythesea.nl.

Voortgezet- en middelbaar (beroeps)onderwijs

Voor Zeeuwse leerlingen in het voortgezet- en middelbaar (beroeps)onderwijs programmeert Film by the Sea in samenwerking met HZ Cult op doordeweekse festivaldagen films van maatschappelijke relevantie. De bioscoopbezoeken maken deel uit van het curriculum van de scholen en ze worden vergezeld van lesbrieven en contextuele lesprogramma’s. Voor dit programmaonderdeel wordt  samengewerkt met de provincie, die busvervoer naar het festival mogelijk maakt. De film- en randprogrammering worden ingevuld in samenwerking met Movies that Matter. De films sluiten met thema’s als identiteit, discriminatie en seksualiteit aan op de leefwereld van jongeren. Dit is  het aanbod van 2024 .

Jongerenjury

Nederlandse en Belgische jongeren tussen de 15 en 25 jaar met een passie voor film maken deel uit van de Jongerenjury. Zij verblijven gedurende het festival op het historische zeilschip ‘De Vrijbuiter’ en beoordelen gezamenlijk een selectie van acht films. Daarnaast leren de jongeren zelf korte films onder professionele begeleiding. Deelname aan de jongerenjury draagt bij aan de vaardigheden van jongeren om hun mening te verwoorden, begrip te ontwikkelen voor andere meningen en tot compromissen te komen.

International Student Jury

In samenwerking met HZ Cult wordt een International Student Jury gevormd, bestaande uit internationale studenten van de HZ University of Applied Sciences en het University College Roosevelt in Middelburg. Zij bekijken een selectie van acht films uit het hoofdprogramma en kiezen een winnaar. De studenten volgen ook workshops op het gebied van films kijken en social media.

Scenarioworkshop

In 2021 is bij Film by the Sea een talentontwikkelingstraject gestart voor nieuwe scenarioschrijvers. Tien deelnemers, waarvan vijf uit Zeeland en vijf van buiten de provincie, volgen een vijfdaagse workshop scenarioschrijven tijdens het festival. Ze zetten hun eerste ideeën op papier en worden gestimuleerd hun persoonlijke stijl aan te scherpen. Dit programma is georganiseerd in nauwe samenwerking met de Script Academy en CineZee en is in de periode 2021 – 2023 financieel gesteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Filmhub Zuid

Samen met de provincies Noord-Brabant en Zuid-Limburg maakt Zeeland deel uit van de Filmhub Zuid, die tot doel heeft beeldgeletterdheid en mediawijsheid onder de jeugd te bevorderen. Film by the Sea is penvoerder in Zeeland van deze organisatie. Kinderen groeien op in een beeldmaatschappij en kunnen daar in de praktijk goed doorheen navigeren. Maar hoe ga je om met de veelheid aan beelden, hoe ‘lees’ je deze beelden, hoe interpreteer je ze en verwerk je ze? Filmhub Zuid adviseert, ondersteunt én inspireert scholen, filmtheaters, filmmakers, aanbieders, filmdocenten en cultuurbemiddelaars op het gebied van filmeducatie.