Terug

Voorzitter Zeeuws Cultureel Overleg gezocht

Het Zeeuws Cultureel Overleg (ZCO) zoekt een nieuwe voorzitter.
Het ZCO is een platform waarbij ruim 50 culturele organisaties uit Zeeland zijn aangesloten.
Het ZCO manifesteert zich in en buiten Zeeland met als doel:
– Kunst, cultuur en cultureel erfgoed voor een groot publiek bereikbaar te maken;
– Ontmoeting tussen de vertegenwoordigers van de Zeeuwse culturele instellingen te stimuleren;
– Inspiratie door het delen van ervaringen en samenwerking door gezamenlijke projecten te initiëren en uit te voeren.

Het ZCO is een platform van, door en voor de kunst- en cultuurinstellingen in Zeeland. Het ZCO is een stem van de sector in Zeeland als thermometer van het veld en een klankbord voor elkaar en waar mogelijk voor externen. Het ZCO biedt ruimte voor debat en dialoog onderling en met anderen waar mogelijk en gewenst. Het ZCO komt minimaal 4 x per jaar bijeen in informeel overleg met als doel inspiratie, uitwisseling en samenwerking in Zeeland. Het ZCO kent een
structuur met (ad hoc) werkgroepen van leden voor diverse onderwerpen, zoals bijv. fair practice, marketing & media, structuur. Het ZCO kent een kerngroep, die wordt voorgedragen/gekozen uit de leden van het ZCO met een jaarlijkse roulatie, die in samenwerking met de voorzitter de bijeenkomsten voorbereidt en organiseert.

Profiel
Het ZCO zoekt een verbinder die oog heeft voor de belangen van de aangesloten organisaties in Zeeland. Van de nieuwe voorzitter wordt verwacht dat deze zich actief inspant om de doelstellingen van de ZCO te realiseren. De voorzitter heeft daarbij een stimulerende rol, laat zijn/haar gezicht zien in het veld en brengt de belangen van de leden van de ZCO onder de
aandacht bij politiek, overheden en andere relevante stakeholders.
• Heeft bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring
• Heeft affiniteit met cultuur
• Beschikt over goede communicatieve vaardigheden
• Heeft het vermogen om mensen en partijen te verbinden
• Zoekt naar consensus tussen betrokkenen
• Is besluitvaardig
• Beschikt over inlevingsvermogen
• Is doortastend
• Woonachtig in Zeeland
• Heeft eigen netwerk van binnen de culturele, provinciale en gemeentelijke instellingen
• Heeft voldoende tijd

De taken
• Weet diverse belangen binnen het ZCO te vertegenwoordigen
• Vertegenwoordigt het ZCO actief, zowel intern als extern
• Is voorzitter van het ZCO vergaderingen
• Coördineert de bestuurstaken, delegeert op een stimulerende wijze
• Zorgt voor een vruchtbare samenwerking binnen het ZCO
• Stelt zich op de hoogte van lopende zaken
• Onderhoudt contacten met de provincie, gemeente en overige samenwerkingspartners
• Anticipeert op externe ontwikkelingen in het culturele veld

De voorzitter wordt benoemd voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid tot verlenging met nogmaals vier jaar. Het betreft een onbezoldige aanstelling. Onkosten worden vergoed. Het ZCO volgt de richtlijnen van Cultural Governance Code.

Reageren
Heeft u interesse? Stuur dan uw reactie en CV tot uiterlijk 14 oktober naar Monique van Door: me.van.doorn@erfgoedzeeland.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Monique van Doorn op 06 2572 6747 of Onno Bakker op 06 5204 4729.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld